Bu Hikaye Senin Nedir?

Bir Bakışta Farklar

Faydalı Bir İletişim Modeli
Ücretsiz Kültür-Sanat-Edebiyat Platformu
Tak ve Çalıştır
Az Personel
Mobil ve Taşınabilir
Wifi/5G
Çevre Dostu
Her Ortama Ve Hava Koşuluna Uygun
Yazma Ve Okumaya Teşvik
Raporlama-Kullanıcı Alışkanlıkları İzleme
Kullanılabilir Reklam Alanları

Butona Bas

Modunu Seç

Hikayeni Al

Okumanın Keyfini Sür

Neden
Bu Hikaye Senin?

Teknolojinin hayatımıza girmesi bizlere, özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza olumlu birçok şey kattığı gibi olumsuz birçok şey de getirdi. Bunların başında teknolojik cihazların aşırı kullanılması ve bağımlılık gelmektedir.

Çocuklarımız ve gençlerimiz özellikle cep telefonları ile aşırı zaman geçirmekte, bu durum çocuk ve gençlerimiz okuma ve yazma alışkanlıklarını kaybetmesine de maalesef neden olmaktadır. 


BuHikâyeSenin’i geliştirilmesindeki asıl amaç, teknolojinin “özellikle telefonların” insanlar açısından gereğinden fazla kullanılarak zararlı etkilerini azaltmak; insanların telefonlarla olan ilişkilerini azaltmak, okumaya ve yazmaya teşvik etmektir.

Dokunarak okumanın keyfini sür, bilgilen!